Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs
Kamerstuknummer
35089
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Stb. 2017, 123) wordt het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren. Het onderhavige wetsvoorstel bevat de aanpassingswetgeving die uit de Wnra voortvloeit voor de onderwijssectoren en maakt het daarmee mogelijk dat de Wnra voor de onderwijssectoren in werking kan treden.

Aangenomen op 18 juni 2019 door de Tweede Kamer en aangenomen op 24 september 2019 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding