Fase
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof )
Kamerstuknummer
35453

Inhoud
Wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met coronamaatregelen ter ondersteuning van de agrarische sector. Daarnaast zijn er wijzigingen in verband met de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Aangenomen op 9 juli 2020 door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 8 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 mei 2020.

Inwerkingtreding