Fase
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel
Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
Kamerstuknummer
34471

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt ertoe het speelcasinoregime te moderniseren zoals afgesproken in het Regeerakkoord. Doel van het wetsvoorstel is om de vraag naar casinospelen die nu bestaat, of in de toekomst kan ontstaan, te kanaliseren naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. Het wetsvoorstel voorziet in passende maatregelen met betrekking tot voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en tegengaan van fraude en criminaliteit.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 31 januari 2017. 

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.