Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)
Kamerstuknummer
34608
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een collectieve schadevergoe-dingsactie. Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen.

Aangenomen op 29 januari 2019 door de Tweede Kamer. en op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding