Formele titel
Invoeringswet Omgevingswet
Kamerstuknummer
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud
Het wetsvoorstel heeft als primair doel het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn bedoeld om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht snel in te voeren met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid (voorkomen overmatige transitielast). Daarnaast wordt een aantal in de Omgevingswet gereserveerde onderdelen ingevuld. Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet tot stand te brengen en enkele onvolkomenheden te corrigeren. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch.

Internetconsultatie loopt van 5 januari tot en met 3 februari 2017.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip.