Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)
Kamerstuknummer
34967

Inhoud
Deze wet maakt het mogelijk dat ouders na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind krijgen. Nu krijgen partners twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt de wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken.

Aangenomen op 2 oktober 2018 door de Tweede Kamer en op 13 november 2018 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

  1. De artikelen I, onderdelen A tot en met C en H tot en met J, V, onderdeel B, VIII en IX, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet invoering extra geboorteverlof treden in werking met ingang van 1 januari 2019.
  2. De artikelen I, onderdelen D tot en met G, II, III, IV, V, onderdeel A, VI, VII en IX, derde lid, van de Wet invoering extra geboorteverlof treden in werking met ingang van 1 juli 2020.
Inwerkingtreding