Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Kamerstuknummer
34356-(R2064)
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Op grond van het wetsvoorstel kan het Nederlanderschap van een persoon worden ingetrokken in het belang van de nationale veiligheid wanneer die persoon heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Hiervoor is geen strafrechtelijke veroordeling vereist. Het wetsvoorstel geldt alleen voor personen die zich in het buitenland bevinden en die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Van hen zou de terugkeer naar Nederland moeten worden verhinderd in het belang van de nationale veiligheid. De intrekking van het Nederlanderschap zal dan ook gepaard gaan met een 'ongewenstverklaring'.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 24 mei 2016. Aangenomen door de Eerste Kamer op 7 februari 2017.

Beoogde datum inwerkingtreding
1. Artikelen I en IB van deze Rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2. Artikelen IA en IC van deze Rijkswet treden in werking vijf jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen I en IB van deze Rijkswet.