Formele titel
Internetconsultatie uitbreiding taakstrafverbod
Kamerstuknummer
Internetconsultatie

Inhoud
Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

Internetconsultatie loopt vanaf 18 oktober 2019 tot en met 17 december 2019.

Inhoud
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.