Formele titel
Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur
Kamerstuknummer
Internetconsultatie(gesloten)

Inhoud
Dit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding met vijf jaar. Daardoor vervalt deze wet niet op 1 maart 2022, maar op 1 maart 2027. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van de Twbmt.

De internetconsultatie loopt vanaf 14 december 2020 tot en met 26 januari 2021.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op 28 februari 2022 en vervalt met ingang van 1 maart 2027