Formele titel
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en tot intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)
Kamerstuknummer
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud
De bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (artikel 14, vierde lid, RWN) vervalt op 1 maart 2022. Dit wetsvoorstel voorkomt dat, en maakt deze bevoegdheid permanent. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van deze bevoegdheid.

Internetconsultatie loopt vanaf 14 december 2020 tot en met 26 januari 2021

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op 28 februari 2022.

Inwerkingtreding