Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht
Kamerstuknummer
35225

Inhoud
Doel van het wetsvoorstel is onder meer om ervoor te zorgen dat beslag op de bankrekening er niet meer toe leidt dat een schuldenaar niet meer in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Het wetswijzigingsvoorstel moet ook voorkomen dat er beslag wordt gelegd op roerende zaken zoals auto’s in het geval dat de kosten de baten overstijgen. Het voorstel is voorbereid in samenspraak met staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) in het kader van haar brede schuldenaanpak. Ook maakt het voorstel deel uit van de rijksincassovisie, die onder meer als doel heeft tot één afloscapaciteit voor schuldenaren te komen.

Aangenomen op 14 mei 2020 door de Tweede Kamer en op 2 juni 2020 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding
a. De artikelen I, onderdelen T, onder 2 en 4, U, V, W, onder 2, X, en DD, en VI, die in werking treden met ingang van 1 januari 2021; en
b. artikel I, onderdelen D, onder 2, F, Za en CC, die in werking treden met ingang van 1 april 2021.

Inwerkingtreding