Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend
Kamerstuknummer
35622

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend op basis van de herindelingsvariant lichte samenvoeging. Dit betekent dat de gemeentegrens van Purmerend zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Beemster aan dat van Purmerend wordt toegevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt ertoe dat de gemeente Purmerend in nieuwe samenstelling circa 90.000 inwoners telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Inhoud
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.