Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Kamerstuknummer
35623

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam op basis van de herindelingsvariant lichte samenvoeging. Dit betekent dat de gemeentegrens van Amsterdam zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Weesp aan dat van Amsterdam wordt toegevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt ertoe dat de gemeente Amsterdam in nieuwe samenstelling circa 890.000 inwoners telt, 5 kernen heeft en een oppervlakte van 243,65 kmĀ² beslaat. De beoogde datum van herindeling is, anders dan gebruikelijk, 24 maart 2022.

Inhoud
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.