Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

Kamerstuknummer

35.657

Inhoud
Het wetsvoorstel wil de transparantie van giften aan politieke partijen op een aantal punten vergroten. Giften van buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EU/EER) aan Nederlandse politieke partijen en hun neveninstellingen worden verboden. Daarnaast wordt de drempel voor openbaarmaking van € 4500 per jaar afgeschaft voor giften uit andere lidstaten van de EU en EER, zodat alle giften uit deze landen openbaar worden. De subsidie aan politieke partijen wordt in het wetsvoorstel verhoogd.

Het voorstel is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 oktober 2022 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

De Evaluatiewet Wfpp treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van: a. artikel I, onderdeel E, onder 1, onderdeel a; en b. artikel I, onderdelen aEa en Ea

Inwerkingtreding