Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
35 477 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb)
Kamerstuknummer
35477

Inhoud
Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Het voorziet er onder meer in dat een beschikking tot invordering van een dwangsom tot stuiting van de verjaring leidt. Ook wordt de verjaringstermijn verlengd gedurende de procedure waarin derde-belanghebbende om een beschikking omtrent de invordering heeft verzocht.

Aangenomen op 29 oktober 2020 door de Tweede Kamer en op 17 november 2020 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding