Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen
Kamerstuknummer
35578

Inhoud
Het wetsvoorstel voorziet in het recht op eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een (voor dat inkomen) hoge huur die een woning huren bij een woningcorporatie. Het gaat hierbij om huurders die duur scheefwonen. . Dit betekent dat huurders recht krijgen op huurverlaging wanneer hun inkomen onder de inkomensgrens van passend toewijzen ligt en zij een huur hebben die hoger is dan de voor hen toepassing zijnde aftoppingsgrens.

Aangenomen op 12 november 2020 door de Tweede Kamer en op 1 december 2020 door de Eerste Kamer.

Staatsblad
Wettekst nog niet gepubliceerd.

Datum beoogde inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021

Inwerkingtreding