Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel
Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen
Kamerstuknummer
36057
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Door de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen is er sprake van extra kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. In verband met deze bijzondere omstandigheden wordt met dit voorstel de Participatiewet gewijzigd zodat gemeenten eenmalig via de categoriale bijzondere bijstand een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen kunnen verstrekken. Deze eenmalige energietoeslag voor zelfstandige huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum komt bovenop de aangekondigde eenmalige verlaging van de energiebelasting die voor alle huishoudens in Nederland geldt.

Aangenomen op 7 juli 2022 door de Tweede Kamer en op 12 juli 2022 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

  1. Artikel I, onderdelen A en C, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 2022
  2. Artikel I, onderdelen B en D, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Inwerkingtreding