Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord
Kamerstuknummer
35626

Inhoud
Dit wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de Wet milieubeheer. De richtlijn hernieuwbare energie heeft ten doel om de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten. De richtlijn verbetert de bestaande systematiek en houdt rekening met de afspraken die de regering in het kader van het Klimaatakkoord met verschillende sectoren voor vervoer gemaakt heeft.

Aangenomen op 25 mei 2021 door de Tweede Kamer en op 29 juni 2021 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

  • De Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334), met uitzondering van artikel I, onderdelen A, vierde en zevende lid, I, AD, AE, AF, AI, AL, AO, AP, AQ, AS, AV, AY en BA, treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
  • Artikel I, onderdeel AE, van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334), treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.
  • Het Besluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 619), treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Inwerkingtreding