Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen
Kamerstuknummer
34246

Inhoud:
In artikel 50 en 51 van de Wet Primair Onderwijs is geregeld dat leerlingen in het openbaar (speciaal) onderwijs in de gelegenheid gesteld worden om binnen de schooltijden levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (HVO) of godsdienstonderwijs (GVO) te ontvangen, gegeven door leraren die daartoe zijn aangewezen door kerken of (andere) rechtspersonen die zich het geven van dit onderwijs tot doel stellen.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 20 december 2016. Aangenomen door de Eerste Kamer op 14 februari 2017.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te nemen tijdstip.

Inwerkingtreding