Aanpak voortijdig schoolverlaten

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
Kamerstuknummer: 
34812

Inhoud
Doelstelling van dit wetsvoorstel is het aanpassen van de huidige onderwijswetgeving met als doel de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) structureel te borgen en te verbreden naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is.
Het wetsvoorstel beoogt dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid

Aangenomen op 27 maart door de Tweede Kamer en op 12 juni door de Eerste Kamer

Staatsblad
Wettekst nog niet verschenen