Wethouder Erik de Ridder van Tilburg wordt watergraaf van De Dommel

Erik de Ridder, sinds 2010 wethouder van Tilburg, wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap De Dommel. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hem voor benoeming voorgedragen als opvolger van Peter Glas, die sinds 1 januari 2019 de nieuwe deltacommissaris is. De Ridder (CDA) was voor hij wethouder werd beleidsmedewerker bij ministeries en management consultant. De voordracht wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat die De Ridder op haar beurt voordraagt voor een benoeming bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting gaat de benoeming in het voorjaar van 2019 in.