VNG Atriumlezing

Via de (maandelijkse) Atriumlezingen biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten.

Nieuwe technologieën en het openbreken van black boxes

Donderdag 17 januari 2019 , 15.30 uur – 17.00 uur

VNG, Nassaulaan 12, Den Haag

De Atriumbijeenkomst staat mede in het teken van de ontwikkeling van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024.

Terugblikken en verslagen van atriumlezingen