VNG Atriumlezing

Via de (maandelijkse) Atriumlezingen biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten.

De eerstvolgende Atriumlezing is op donderdag 5 september 2019: Van Campagne tot compromis, collegevorming 2010-2018

Terugblikken en verslagen van atriumlezingen