VNG Atriumlezing

Via de (maandelijkse) Atriumlezingen biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten. De volgende Atriumlezing 'de stad is een laboratium' is op 23 mei 2019.

'De stad is een laboratorium'

De stad kent complexe vraagstukken met veel gedaantes. In veel steden zijn partijen stadslabs gestart om te zoeken naar oplossingen. Het zijn experimenteerruimten waarin overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en kennisinstellingen zoeken naar een aanpak.

In de lezing deelt Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool zijn ervaringen met deze vorm van praktijkgericht onderzoek in onder andere Den Haag, Delft en Zoetermeer. Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid aan de Avans Hogeschool zal vanuit zijn ervaringen in NoordBrabant reflecteren op dit verhaal.

Terugblikken en verslagen van atriumlezingen