Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan merkt u weinig in uw dagelijkse werk. De grootste veranderingen gaan namelijk over het begin en het eind van de arbeidsovereenkomst. De wet gaat 1 januari 2020 in.