Weststellingwerf

Weststellingwerf werkt aan alternatieven voor  beschermingsbewind, met als doel: instroom voorkomen en uitstroom bevorderen.

Inzichten tijdens de Village Deal

De gemeente interviewde een dwarsdoorsnede (23) van de 164 huishoudens die onder beschermingsbewind staan. Er is ook gesproken met de bewindvoerders.

Een aantal resultaten uit het onderzoek:

  1. Er zijn veel verschillende doorverwijzers naar beschermingsbewind. De gemeente is maar bij een deel van de huishoudens voorafgaand aan de doorverwijzing betrokken.
  2. Verkwisting/problematische schulden is in ongeveer de helft van de gevallen de reden van instroom.
  3. Van de onder bewind gestelden verwacht de helft dat ze in de toekomst zonder bewind toekunnen.
  4. De onder bewind gestelden zijn tevreden over hun bewindvoerder.

Als vervolg op het onderzoek zijn met 11 huishoudens vervolgafspraken gemaakt over aanvullende of  andere ondersteuning. Naast de interviews loopt er een onderzoek met een digitale vragenlijst.

De gemeente presenteerde in februari de onderzoeksuitkomsten aan de bewindvoerders. De bewindvoerders waren enthousiast over deze bijeenkomst en staan open voor het intensiveren van de contacten met de gemeente. En passant kreeg de gemeente nog tips van de bewindvoerders over wat zij kan verbeteren. Hierdoor ontstond een mooi gesprek over wat intensievere samenwerking op kan leveren.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden nu op verschillende plekken intern bij de gemeente besproken (sociaal teams, inkomensconsulenten etc.) zodat de aanbevelingen/acties die uit het onderzoek voortkomen logisch zijn om uit te voeren. Verder staat een bijeenkomst met doorverwijzers op stapel.

De gemeenteraad is nauw aangesloten bij de Village Deal doordat twee raadsleden alle bijeenkomsten bijwonen (zoals de bijeenkomst met de bewindvoerders).