Vrijwilligersverzekering | Basispolis of Pluspolis

Vrijwilligerswerk is voor uw gemeente onmisbaar. Toch zijn lang niet alle vrijwilligers in Nederland goed verzekerd. En dat terwijl de overheid jaarlijks vier miljoen euro beschikbaar stelt voor vrijwilligersverzekeringen. Sluit daarom een vrijwilligersverzekering af. Zo benadrukt u ook het belang van vrijwilligerswerk in uw gemeente.

Waarom een vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk is belangrijk, maar brengt ook risico's met zich mee. Daarom wilt u er zeker van zijn dat alle vrijwillige medewerkers voldoende verzekerd zijn. Met de vrijwilligersverzekering heeft u geen zorgen over de risico’s die de vele vrijwilligers in uw gemeente lopen en de schade die zij eventueel ongewild aanrichten.

Twee pakketten

VNG Verzekeringen heeft de basiseisen opgesteld waaraan een vrijwilligersverzekering moet voldoen. Daarmee zijn twee pakketten ontwikkeld:

  • VNG Vrijwilligers BasisPolis
    Een complete basisdekking voor uw vrijwilligers
  • VNG Vrijwilligers PlusPolis
    Naast een goede basisdekking voor de vrijwilligersorganisaties zit in de Pluspolis ook een rechtsbijstanddekking en een dekking voor werkgeversaansprakelijkheid.

De voordelen

De verzekering dekt de risico’s die vrijwilligers in uw gemeente lopen en de schade die zij ongewild kunnen aanrichten. Als u kiest voor de vrijwilligersverzekering van VNG Verzekeringen, krijgt u altijd:

  • een collectieve verzekering
  • automatische dekking bij eenmalige activiteiten
  • een zeer ruime dekking

Voor wie

De vrijwilligersverzekering is voor iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk doet. Dit werk is voor anderen en/of de samenleving en dient een maatschappelijk belang. Mantelzorgers, mensen die in het kader van hun uitkering een tegenprestatie leveren, asielzoekers, allen worden beschouwd als normale vrijwilligers en zijn dus volledig verzekerd krachtens deze polis.

Deze verzekering geldt niet voor vrijwilligers bij de politie en de brandweer (daar zijn aparte regelingen voor).

Meer informatie

Aanvragen