De ondersteuning van de VNG is tweeledig. Enerzijds voert de VNG (nog) bestuurlijk overleg met het ministerie over de financiële en praktische implicaties van de wet. Het betreft immers volgens ons voor een deel een nieuwe taak voor gemeenten. Voor het belangenbehartigingsonderdeel is er een ambtelijke werkgroep actief die de onderhandelingsdelegatie van VNG ondersteunt.

Mocht u willen deelnemen aan deze werkgroep dan kunt u zich opgeven bij José.Havik@VNG.nl

Anderzijds ondersteunt de VNG gemeenten bij de implementatie. Die ondersteuning wordt op dit moment ingericht en de producten die gemaakt moeten worden, worden geïnventariseerd. Daarvoor komt er op deze plek een implementatieplan, dat bestaat uit een inhoudelijk deel en een ICT-gedeelte. VNG stelt op korte termijn een projectleider aan waar gemeenten terecht kunnen met vragen over de inrichting van het implementatietraject.