Hoe staat het met de zogenaamde bierfiets, nu de rechter in A'dam deze verboden heeft vanwege de breedte? Toegestaan is namelijk 1.5 meter voor een fiets. Vervolgens zou de inspectie aan zet zijn. Mogen passagiers op een bierfiets zo alcohol op de openbare weg nuttigen? Antwoord: Op dit moment is ons bekend dat de gemeente Amsterdam (in juni 2012l) aan de minister van BZK heeft gevraagd de wet zodanig te wijzigen dat de bierfiets in alle mogelijke vormen, inclusief het alcoholgebruik, wordt verboden. Volgens het vonnis uit 2010 waarin de bierfiets werd verboden voldoet de rijdende bar niet aan de regels en moet deze als een fiets worden beschouwd. Fietsen mogen volgens de Regeling Voertuigen niet breder zijn dan anderhalve meter. De bierfiets in de betreffende zaak is echter 2,20 meter breed. De uitspraak heeft als gevolg dat bierfietsen voortaan niet zomaar de weg op mogen. Amsterdam wilde een algemeen verbod maar zag daar uiteindelijk af. Wel wordt de bierfiets geweerd uit het Wallengebied, omdat daar een alcoholverbod geldt. Nu heeft de gemeente toch gevraagd om een algemeen verbod omdat het probleem te omvangrijk wordt. Juridisch is het zo dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan zet is. Handhaving van de verkeerswetgeving is immers in eerste instantie geen taak van de lokale overheid. Wel staan er in de APV (model VNG) mogelijkheden waarbinnen gemeenten dergelijke voertuigen en met name het gebruik van alcohol kunnen beperken. De rechter heeft in 2010 echter niet zo ver willen gaan om het fenomeen "bierfiets" in het algemeen te verbieden, in feite zijn er nadere voorwaarden aan het voertuig gesteld.