Hoe werkt VNG Connect?

De VNG plaatst het tijdelijk werk op www.vng.nl en op LinkedIn. Organisaties kunnen hun tijdelijk werk uitzetten door contact op te nemen met de HR-afdeling van de VNG (hr@vng.nl). De VNG zet dit werk vervolgens uit onder haar eigen medewerkers.

Uitwisseling tussen de VNG en uw huidige werkgever vindt plaats op basis van detachering. De VNG heeft hiervoor een standaard detacheringsovereenkomst.

Het uitgangspunt is om de loonkosten in rekening te brengen bij de inlener. Er is geen sprake van een winstoogmerk. De VNG is BTW-plichtig.