Voorbereiding en beschikking

Aanslagen en WOZ-beschikkingen komen niet zomaar tot stand. De voorbereiding vormt een belangrijke bron voor het verkrijgen van de juiste gegevens om een aanslag op te leggen of te beschikken. Maar de invloed van de voorbereiding reikt verder. De voorbereiding kan ook invloed hebben op een eventuele bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure.

Zeker in het bestuursrecht (waarvan het belastingrecht een onderdeel is) vindt achteraf een toetsing plaats van de zorgvuldigheid waarmee de bestreden beschikking uiteindelijk tot stand is gekomen.