VNG Trainee Wessel Eren

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee ook de maatschappelijke vraagstukken die daaruit voortvloeien. Voor de lokale overheid is het de taak om daar op in te spelen om ook in de toekomst aangesloten te kunnen blijven bij de dynamische samenleving. Bij het meebewegen met die stromen is het belangrijk om de functie en de rol van de gemeente in het achterhoofd te blijven houden. Bijvoorbeeld: wie heeft de werkelijke verantwoordelijkheid?; wat zegt een wet?; hoe is de politieke wind?; en, wat wil een gemeenschap eigenlijk? En te beseffen dat de gemeente oorspronkelijk in het leven is geroepen omdat de losse onderdelen uit de gemeenschap er zelf niet meer uit kwamen. De gemeente is en blijft echter altijd een onderdeel van diezelfde gemeenschap, maar beweegt zich ook binnen het politieke speelveld. Wat ik wil is, door reflectief naar mijn eigen werk en handelen te kijken, een actieve bijdrage leveren in die gemeenschap.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de gemeente Zoetermeer, waar ik bezig ben met een vraagstuk rondom wonen en zorg. In het kader van sociale inclusie is het uitgangspunt daarbij dat verschillende doelgroepen met een zorgbehoefte (langer) zelfstandig wonen met begeleiding op maat en in de buurt. Voor de gemeente ligt dus een taak in zowel het organiseren van zorg en ondersteuning, als in het zorgen voor passende huisvesting. Voor de acute woonbehoefte ben ik bezig een methodiek in te richten om de toewijzing van woningen via directe bemiddeling efficiënt en transparant in te richten. Op die manier zou prioriteit gegeven kunnen worden aan mensen die een woning het meest nodig hebben. Omdat het tekort aan woningen daarmee nog niet is opgelost ben ik daarnaast aan het werk om te zorgen dat er in de verdere uitwerking van het woningbouwprogramma specifiek aandacht besteed wordt aan de verschillende doelgroepen met een zorgbehoefte.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het traineeship van de VNG is een mooie kans om ervaringen op te doen en de komende twee jaar wil ik dan ook vooral gebruiken om te leren. Dat leren is drieledig.  Enerzijds gaat het om het opdoen van inhoudelijke kennis op verschillende domeinen. Daarnaast wil ik ook mezelf leren kennen in een beleidsmatige functie: hoe doe ik dat en waar loop ik tegenaan? Tot slot gaat het om het leren waar mijn ambities binnen een lokale overheid vooral liggen. Vanuit een brede interesse wil ik graag ontdekken wat mij het beste ligt en waar ik mij graag in verder zou willen ontwikkelen.