VNG Trainee Tim Kies

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Gegeven mijn opleiding tot historicus ben ik in staat om de samenleving uitgezoomd te bekijken en lange termijn processen te observeren. Eén van die processen is volgens mij dat een bepaalde desinteresse voor de politiek zich meer en meer heeft ontwikkeld in de samenleving. Dit is uiteraard een probleem van formaat, aangezien dit heeft geleid tot lagere opkomsten bij verkiezingen, en zodoende tot een kleiner mandaat voor de overheid. Wat mij betreft ligt er bij uitstek voor de lokale overheid een kans om die interesse weer op te wekken en dat mandaat te vergroten. Bij dit traineeprogramma hoop ik dan ook in deze terugslag bij te dragen door de burger centraal te stellen in mijn activiteiten en de verbinding te zoeken waar mogelijk.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Voor mijn eerste opdracht werk ik aan het Kennisnetwerk Data en Smart Society van VNG Realisatie. Momenteel zijn er ontzettend veel ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke innovatie, datagedreven werken, en het integreren van data science en beleid. Het inwinnen van (big) data levert nieuwe vraagstukken op, maar biedt juist ook ontzettend veel kansen. Aan mij de taak om de samenwerking tussen verschillende clusters van VNG Realisatie te stroomlijnen, zodat er uiteindelijk een groot, zichtbaar, en goed gearchiveerd kennisnetwerk ontstaat dat gemeenten kunnen raadplegen, opdat zij die kansen kunnen benutten. Daarnaast help ik in een onderzoek naar de informatiepositie van raadsleden.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Doordat je bij dit traineeprogramma de kans hebt om je eigen opdrachten binnen te slepen, kun je ontzettend veel aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Mijn interesse is breed en ik hoop dan ook dat ik in de komende periode met verschillende domeinen kan kennismaken, vanuit verschillende posities kan functioneren, voor diverse uitdagingen kom te staan, en van veel mensen kan leren.