VNG Trainee Tessa Ligtenberg

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Voor mij maken met name lokale overheden het verschil in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering. Je ziet dat gemeenten deze taken handen en voeten geven, en het is belangrijk dat overheden elkaar hierin kunnen versterken. De VNG vind ik hier een prachtig voorbeeld van: door samenwerking en gedeelde kennis worden gemeenten effectiever, duurzamer en toekomstbestendig. Het is mijn ambitie om overheden te helpen bij het vormgeven van maatschappelijke ontwikkelingen door verbindingen te leggen. Dit hoop ik bij al mijn werkplekken te kunnen doen.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de dienst die alle persoonsgegevens van Nederland (en de Antillen) beheert. Het contact met gemeenten is hier intensief, want als iemand gaat trouwen of een kind krijgt komt dit via de gemeente in de landelijke registratie terecht. Ik houd me bezig met de organisaties die gegevens uit deze registratie willen halen, met name pensioenuitvoerders en omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten voeren taken uit voor gemeenten en provincies, ik kijk of zij in aanmerking komen voor toegang tot persoonsgegevens. Dit biedt een interessante link met de VNG, omdat zij in contact staan met de omgevingsdiensten en hun kennis kunnen delen.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Wat ik erg mooi vind, is het grote gemeenschaps- en verantwoordelijkheidsgevoel bij (lokale) overheden. Dit maakt dat ik me betrokken voel en trots ben op wat de VNG en mijn opdrachtgever allemaal weten te bereiken. Ik hoop de mensen in mijn omgeving te motiveren om betrokken te zijn bij hun gemeente zodat zij ook trots kunnen zijn.