VNG Trainee Simon de Jong

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Als bruggenbouwer tussen bestuurders en IT, wil ik de lokale overheid voorbereiden op de kansen en uitdagingen die technologische innovaties bieden. Juist op lokaal niveau spelen er veel vraagstukken waarbij data en technologie een steeds grotere rol kunnen gaan spelen. Vanuit een sociaal-technologisch perspectief, met aandacht voor ethiek en vraaggestuurd, domeingericht werken, wil ik mij inzetten voor alle gemeenten. Ook voor kleinere gemeenten, die vaak minder capaciteit hebben om datagedreven werken te introduceren liggen er mogelijkheden. Door middel van kennisdeling wil ik graag bijdragen aan meer cohesie in ‘gemeenteland’, zodat alle gemeenten aan de slag kunnen gaan met de (technologische) uitdagingen en mogelijkheden van de 21ste eeuw.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

VNG Realisatie, Kennisnetwerk Data & Smart Society

Het Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert verschillende activiteiten voor gemeenten en draagt bij aan pulicaties op innovatie onderwerpen. Er worden maandelijks meetups voor 50-200 gemeentelijke deelnemers georganiseerd rondom datagedreven gemeente (o.a. rondom de thema’s gemeentelijke datalabs, wet open overheid, data & energietransitie). Als trainee draag ik bij aan het verder opbouwen van het Kennisnetwerk en ondersteun ik bij het organiseren van bijeenkomsten. Hierbij kom ik in contact met veel verschillende gemeenten. Daarnaast ondersteun ik verschillende projecten binnen de teams van datagedreven gemeente en smart society, o.a. rondom de Principes voor de Digitale Stad.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Met een jonge, vernieuwende blik bijdragen aan een toekomstbestendige lokale overheid.