VNG Trainee Semiha Unlu

Wat wil je bereiken binnen de (lokale) overheid?

De reden dat ik voor de opleiding Bestuurskunde heb gekozen, is om mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het gaat tegenwoordig vaak om complexe problemen, verschillende belangen en onduidelijke oplossingen. De lokale overheid is volop in beweging om aansluiting te vinden bij deze complexe samenleving, vooral door veranderende behoeften en verwachtingen van burgers. Graag wil ik deze ontwikkelingen in de lokale overheid van dichtbij volgen en mijn steentje bijdragen. Mijn doel daarbij is om de overheid bij te staan in alle nieuwe veranderingen die op hen afkomen en als frisse ambtenaar actief mee te bouwen aan een prettige toekomst.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Het is een organisatie die gemeenten ondersteunt op het gebied van informatievoorziening. Mijn rol daarbij is ondersteuning bieden op het terrein van HRM door onder andere functieprofielen op te stellen, het inventariseren van een feedbacktool om het geven en vragen van feedback binnen de organisatie te stimuleren. Daarnaast ben ik ook actief op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ik ga op zoek naar mogelijkheden om het inwerkproces bij KING te verbeteren, een blended leeromgeving te starten aan nieuwe medewerkers en ik bied ondersteuning bij het voeren en rapporteren van voortgangsgesprekken omtrent het jaarplan van KING.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik stel me breed, flexibel en leergierig op. Ik zou graag in aanraking willen komen met verschillende beleidsterreinen. Door het VNG Traineeprogramma verwacht ik dat ik op vier plekken bij de overheid verschillende ervaringen kan opdoen, zodat ik de kans krijg om uit te zoeken waar mijn interesses liggen. Door te beginnen bij een instantie als KING, helpt het me om te ervaren hoe het is om bij een andere overheidsinstantie te werken.