VNG Trainee Ricardo Kleyweg

Wat wil je bereiken voor de (lokale) overheid?

Met een achtergrond in veiligheid vanuit bestuurskundig perspectief wil ik graag bijdragen aan het oplossen van actuele en complexe maatschappelijke vraagstukken. Op het snijvlak tussen politiek en bestuur wordt er op lokaal niveau als eerste ingespeeld op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat gemeenten in direct contact staan met de maatschappij, is de impact van je werk een stuk directer. Nergens anders zit je zo dicht bij het vuur en kun je echt het verschil maken als binnen de lokale overheid!

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)?

Het is gebruikelijk dat VNG Trainees extern bij een gemeente, provincie, of ministerie een opdracht uitvoeren. Mijn eerste opdracht was intern binnen de VNG. Als strategisch beleidsadviseur wetenschapsfunctie hield ik mij enerzijds bezig met een versterking van de interne en externe verbinding tussen beleid en kennis (wetenschap) en anderzijds met het duiden van maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de lange termijn en een doorvertaling naar een lange termijn strategie.

In mijn huidige functie bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost houd ik mij bezig met de strategische vormgeving en ondersteuning van twee bestuurlijke werkgroepen. Enerzijds houd ik mij bezig met technologische en sociale innovatie op het gebied van veiligheid en anderzijds richt ik mij op een herijking van de governance en (toekomst) visie 2025 van de veiligheidsregio. Hierbij breng ik veiligheidsrisico´s en trends in kaart voor de regio en houd ik mij met meerdere thema´s bezig omtrent veiligheid. Kortom, een veelzijdige functie waarbij zowel inhoud als proces aan bod komt.

Persoonlijke noot, wens, verwachting, ambitie

“The expert in anything was once a beginner”. Mijn achtergrond is specifiek terug te vinden in veiligheid vanuit bestuurskundig perspectief. Als VNG Trainee krijg je echter de mogelijkheid om veel kennis en praktijkervaring op te doen binnen veel verschillende beleidsterreinen. Zo kun je je specialiseren in een specifiek domein of kun je jezelf ontwikkelen tot allround beleidsmedewerker ofwel ambtenaar 2.0. Mijn ambitie is dan ook om binnen een korte periode met een hoop beleidsthema’s kennis te maken, zodat ik deze in de toekomst multidisciplinair kan toespitsen op lokale veiligheidsvraagstukken. Het VNG Traineeprogramma biedt een uitstekende mogelijkheid om mezelf verder te ontwikkelen en te leren van de kennis en ervaring van collega’s en andere trainees.