VNG Trainee Ricardo Gevers

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De reden dat ik Bestuurskunde heb gestudeerd is voornamelijk vanwege de maatschappelijke relevantie die het in zich schuilt. Graag wil ik bijdragen aan een verdere professionalisering binnen de overheid. Een flexibele, pragmatische en betrouwbare overheid waar de leefwereld van de burgers het uitgangspunt is en niet de systeemwereld.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdrachtgever was KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Hier heb ik in mijn rol als projectmedewerker verschillende projecten geleid en ondersteunt ter doorontwikkeling van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl.
Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerker Jeugd bij de gemeente Amsterdam. In het domein van Onderwijs, Jeugd en Zorg richt ik me op een drietal dossiers, namelijk (a) Dak- en thuisloze jongeren, (b) Jeugd & Veiligheid en (c) Vechtscheidingen.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Middels het doen van allerlei projecten op verschillende bestuursniveaus hoop ik uit te vogelen welk bestuursniveau en werkterrein het beste bij me past. In het kader van de VNG traineeship is het dan ook mijn ambitie om op verschillende bestuursniveaus en beleidsterreinen werkzaam te zijn. Het proeven dus van verschillende smaken. Want hoe weet je of vanille het lekkerst is, als je nooit chocolade hebt geproefd?