VNG Trainee Merijn van der Vinne

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Ik vind het interessant om mee te denken over en bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. De gemeente is als ‘eerste overheid’ degene die deze vraagstukken als eerste signaleert en uiteindelijk ook vaak dient aan te pakken doordat ze het dichtst bij de maatschappij staat. Daarom vind ik het een uitdaging om bij een gemeente aan de slag te aan en deze vraagstukken in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere organisaties aan te pakken en op te lossen. Als economisch geograaf vind ik het daarnaast belangrijk om te zoeken naar een balans tussen toekomstbestendige economische ontwikkeling van de gemeente en leefbaarheid binnen de gemeente.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

In mijn eerste opdracht ben ik gedetacheerd aan de gemeente Wijdemeren in Noord-Holland. Ik ben daar beleidsmedewerker Economische Zaken, Recreatie, en Toerisme. Mijn voornaamste taak is het opstellen van een jachthavenvisie. Daarnaast adviseer ik het bestuur op gebied van economische en toeristische zaken, ben ik bezig met meerdere recreatieve projecten in de gemeente en ben ik het aanspreekpunt voor de bedrijven in de gemeente.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik wil mezelf steeds verder ontwikkelen door het werken bij verschillende gemeentes op verschillende beleidsterreinen. Op deze manier wil ik voor mezelf een duidelijk beeld krijgen van waar mijn eigen ambities en kwaliteiten het beste tot zijn recht komen, om na het traineeship een goede keuze te kunnen maken voor het vervolg van mijn carrière.