VNG Trainee Maarten Glorie

Wat wil je bereiken bij de lokale overheid?

Ik sta voor een overheid die midden in de samenleving staat. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is nog lang geen gemeengoed. Als gemeente moet je niet vanuit het stadhuis bepalen hoe de omgeving of samenleving eruit moet komen te zien, maar dat moet je doen samen met de betrokken burgers, bedrijven en instellingen. Als bestuurskundige en politicoloog vind ik zulke trajecten zeer interessant, zeker als daar een politieke component aan vast komt. In zulke omgevingen voel ik mij snel thuis.

Verder sta ik ook voor een resultaatgerichte overheid, iets wat niet per se rijmt met het bovenstaande. Vergaderen om het vergaderen en oeverloze trajecten zonder eind zijn niet aan mij besteed. Als je een plan hebt gemaakt, dan zetten we de schouders eronder en gaan we aan de gang! Dat mag iedereen ook verwachten van de gemeente!

Ik haal energie uit nieuwe dingen. Nieuwe dingen starten, maar ook uit nieuwe dingen ontdekken. Samen iets nieuws ontwikkelen betekent ook vaak dat iets verbetert, slimmer wordt of nog beter aansluit bij de wensen van deze tijd of van deze samenleving. Nieuwe beleidsterreinen ontdekken doe je omdat er altijd weer verbanden zijn met je eigen beleidsterrein. In een wereld die steeds sneller gaat, moet je die verbanden kunnen zien. Niets staat los van elkaar!

Opdracht

Nu zit ik in mijn tweede opdracht, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ben daar beleidsmedewerker op het thema bevolkingsdaling. Regio’s die daarmee te maken krijgen, staan voor veel uitdagingen: het voorzieningenniveau op peil houden, de juiste woningen voor de bewoners kunnen bieden en voldoende arbeidskrachten binnen de regio houden. Met het Programma Bevolkingsdaling coördineren we de rijksinzet, die veel thema’s doorsnijdt en een partnerschap tussen Rijk en regio noodzakelijk maakt. In concrete zin ben ik betrokken geweest bij de organisatie van een congres voor onze stakeholders, waar we die boodschap hebben uitgedragen.

Daarnaast ben ik ook bezig met de Regio Deals, een investeringsprogramma van het Rijk in de regio. Gedurende de kabinetsperiode van Rutte-III komt er 950 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe, domeinoverstijgende plannen van regio’s uit heel Nederland. Vanuit BZK zijn wij betrokken bij het inrichten van de juiste ‘governance’, de wijze waarop dit project wordt ingericht en bestuurd. Met deelnemende regio’s zijn we een leertraject gestart om zo van elkaar te leren.

Hiervoor heb ik een halfjaar bij de gemeente Rijswijk gewerkt. Ik coördineerde daar de burgerpeiling van Waar Staat Je Gemeente (www.waarstaatjegemeente.nl). Met dat onderzoek zijn we te weten gekomen wat burgers vinden van hun eigen leefomgeving, de relatie van burgers met de gemeente, de dienstverlening en het sociaal domein. Zo weten we wat er goed gaat, maar ook wat de gemeente beter kan doen. Deze informatie komt van de mensen die weten wat echt belangrijk is: de inwoners van Rijswijk.

Daarnaast was ik ook nog betrokken op de afdeling communicatie, waar ik bijvoorbeeld een bijdrage lever aan participatie: van nadenken over participatie tot het meehelpen met participatiebijeenkomsten.

Persoonlijke noot

Eigenlijk vind ik alles leuk en interessant. Daarom is het traineeprogramma van de VNG echt iets voor mij. Ik weet dat mijn hart sneller gaat kloppen van het lokaal bestuur, het betrekken van de inwoner en het samenwerken tussen overheden. Die samenwerking is relevant op allerlei terreinen. Op al die terreinen vind ik het meerwaarde hebben om mijn steentje bij te dragen. Voor mij wordt het extra leuk als er een politiek-bestuurlijke kant aan de zaak zit. Ik wil mij graag ontwikkelen tot een professional in de wereld van het openbaar bestuur.

Het leren vind ik het leukste aspect van het traineeprogramma. Ik leer van het opleidingsprogramma, aangeboden door de VNG, en van de ervaringen van medetrainees en de kennis van collega’s bij de gemeente. Die frisse blik en de nieuwe kennis die ik opbouw, kan ik dan weer inzetten voor de gemeente en de collega’s binnen die organisatie. Zo hebben we er allemaal wat aan!