VNG Trainee Kylian Kokshoorn

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Het is mijn streven om de psychologische inzichten en principes, die ik in mijn studie sociale organisatie psychologie heb opgedaan, in te zetten om gemeenten (en andere overheidsinstellingen) op een andere manier naar burgers te leren kijken. Vaak wordt er te simplistisch gekeken naar wat mensen drijft en wordt er veel vanuit aannames gewerkt. Mensen zijn echter geen puur rationele wezens. Hun handelen en denken wordt beïnvloed door emoties, cognitieve capaciteiten en gemaksoverwegingen. Door meer gebruik te maken van psychologische kennis is de gemeente beter in staat aan te sluiten op de behoeften van de burger.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Voor mijn eerste opdracht ben ik werkzaam bij KING, een organisatie die gemeenten ondersteunt op het gebied van informatievoorziening. Mijn rol daarbij is ondersteuning bieden op het terrein van HRM door onder andere functieprofielen op te stellen, te zoeken naar manieren om het geven en vragen van feedback binnen de organisatie te stimuleren en het komende medewerkersonderzoek te begeleiden. Daarnaast ben ik ook actief op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ik ga op zoek naar mogelijkheden om het inwerkproces bij KING te verbeteren en ik bied ondersteuning bij het voeren en rapporteren van voortgangsgesprekken omtrent het jaarplan van KING.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Door het trainee-programma krijg ik de kans om te onderzoeken waar mijn passie op werkgebied ligt. Niet alleen kan ik ontdekken welke werkzaamheden meer bij mij passen, omdat de opdrachten zo verschillend van aard zijn. Ook kan ik ervaren hoe het is om te werken binnen verscheidene overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld KING of een gemeente. Ik hoop dat ik dankzij het trainee-programma een duidelijker toekomstbeeld voor ogen krijg.