VNG Trainee Kim de Vries

Wat wil je bereiken binnen de lokale overheid?

Als gevolg van onder meer de decentralisaties en omvangrijke maatschappelijke opgaven, is de rol en invloed van de gemeente in het dagelijks leven van de burger groter dan ooit. Het is dan ook niet voor niets dat de gemeente wordt gezien als de overheid die het dichtst bij de burger staat. Ik wil mij dan ook graag inzetten binnen de lokale overheid om aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven en om Nederland een beetje mooier en beter te maken.

Opdrachtgevers en beschrijving opdrachten

Mijn eerste opdracht was bij de VNG binnen het team Lokale democratie en Veiligheid. Daarbinnen werkte ik onder meer aan een vooronderzoek naar lokale digitale democratie en leverde ik een bijdrage aan de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. Daarnaast was ik betrokken bij het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie, waarbinnen mijn werkzaamheden met name waren gericht op de Quick Scan Lokale Democratie.

Binnenkort (medio mei 2019) start ik met mijn tweede opdracht. Deze opdracht is bij de gemeente Oegstgeest in het kader van zorg en veiligheid. Per 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte GGZ van kracht, waarbij regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen van groot belang is. In de regio Hollands Midden wordt deze opgave opgepakt binnen het project ‘Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis in Hollands Midden’. Als trainee zal ik mij inzetten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit project en voer ik tevens diverse werkzaamheden uit als beleidsmedewerker binnen Team Maatschappij.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het traineeship bij de VNG biedt een uitgelezen kans om zowel op professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen. Niet alleen het opdoen van werkervaring op verschillende plekken draagt hieraan bij, maar ook de wekelijkse trainingen. Een goede basis om verder te groeien en te ontdekken waar mijn passie op werkgebied binnen de overheid ligt.