VNG Trainee Jesse de Jong

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De gemeente is relevanter dan ooit. Tot die conclusie ben ik gekomen tijdens mijn studie politicologie, maar ook tijdens mijn ontmoetingen in de lokale politiek. Niet voor niks ben ik nog tijdens mijn master Nederlandse Politiek begonnen als Trainee bij de VNG. Gemeenten krijgen meer en meer bevoegdheden en budgetten op hun bord, terwijl de betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente beperkt is. Initiatieven zoals burgerbegrotingen, lokale referenda en zelfs burgemeestersverkiezingen hebben er nog niet voor gezorgd dat de gemeente leeft. Dat is waar ik verandering in wil brengen. Ik wil inwoners, gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren activeren en ervoor zorgen dat zij weten op welke manier zij relevant zijn. Het stadhuis kan dan letterlijk en figuurlijk openstaan voor inwoners.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Op dit moment werk ik bij VNG Realisatie als projectmedewerker Landelijke Online Diensten. De landelijke online diensten omvatten een pilot voor inwoners om hun verhuizing via MijnOverheid door te geven en één voor uitvaartondernemers om digitaal overlijdensaangifte te doen. Met deze pilot wordt invulling gegeven aan de ambities van de VNG ‘werken als één efficiënte overheid’ en ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’. Ik ben de spil tussen deze ambities en de gemeenten die (willen) deelnemen aan de pilot. Dat betekent dat ik gemeenten de juiste informatie geef over de online diensten, de online diensten continu ontwikkel en de aansluitingen op de pilot coördineer.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Kijk niet naar de grond vlak voor je – alleen als je je ogen richt op de horizon vind je de juist weg.