VNG Trainee Jeroen Bruijns

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De lokale overheid is steeds belangrijker geworden in het dagelijks leven van de Nederlander. De recente decentralisaties en de nog komende decentralisatie(s) zullen haar invloed en impact enkel doen groeien. Het vertrouwen in de overheid in zijn geheel zal dus steeds meer afhangen van de ervaringen met de lokale overheid. De lokale overheid heeft ook de kans om juist het verschil te maken doordat ze in haar opereren en handelen de lokale context kan voelen en bedienen. Daarvoor is maatwerk nodig, maar ook strategische capaciteit om in te spelen op kansen en bedreigingen. Ik hoop door mijn ervaringen op straat en in de raad de gehele beleids- en uitvoeringscyclus te kunnen begeleiden en zo lokaal het verschil te kunnen maken voor de inwoners.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Ik werk in een van de meest complexe gemeente van Nederland. Namelijk in Baarle-Nassau (NL) / Baarle-Hertog (BE), een unieke gemeente doordat hier de grensoverschrijdende enclave problematiek speelt. Dagelijks werken en wonen inwoners hier met de grens, die letterlijk dwars door huizen loopt. Als projectleider Internationale Proeftuinen werk ik aan het oplossen van complexe grensoverschrijdende problemen waar de lokale praktijk wordt belemmerd door nationale wetgeving en beleid.  Een diverse functie waar resultaat in verwacht wordt, waarin strategie & operatie, bestuur & beleid en beïnvloeding en branding samen komen.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik heb de ambitie om een soort van lokaal ambtenaar algemene bestuursdienst te worden, inzetbaar op complexe problemen waarbij een hoge bestuurlijke sensitiviteit vereist is. Ik gedij op het grensvlak van politiek en bestuur en hoop daar de komende jaren verder in te ontwikkelen in strategische en adviserende functies om bestuurders optimaal te ondersteunen.