VNG Trainee Ivo van der Hart

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

In Nederland mogen we trots zijn op onze goed functionerende overheid. Van jongs af aan is het mijn wens geweest om onderdeel uit te maken van deze enorme organisatie. Het openbaar bestuur is constant aan verandering onderhevig. Zo krijgen gemeenten meer taken die zij met minder budget moeten uitvoeren. Deze veranderingen vragen om een nieuw soort ambtenaar; jong, enthousiast, flexibel, met meer aandacht voor het eindresultaat dan voor regels en procedures. Dienstverlening is mijn tweede natuur; mezelf in kunnen zetten voor het belang van heel Nederland is een droom die uitkomt. Mijn missie is het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers.          

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdrachten

Mijn eerste opdracht is bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens  (RvIG), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Zo verstrekt de RvIG onder andere het Burgerservicenummer (BSN) en beheert zij de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten maken gebruik van de diensten van de RvIG, maar zijn tevens ketenpartner. Denk bijvoorbeeld aan het uitgeven van identiteitsbewijzen.     

Gemeenten (en andere organisaties, zoals de Belastingdienst) mogen voor bepaalde taken die zij uitvoeren gegevens opvragen uit een van de databases die de RvIG beheert (waaronder de BRP). Soms komen hier nieuwe taken bij, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. De RvIG bepaalt vervolgens welke gegevens de gemeente voor die taak mag opvragen. Het komende jaar wordt dit opnieuw vastgesteld. Hierbij vervul ik de rol van projectsecretaris. Het is mijn taak om de werkzaamheden te structureren en de voortgang te bewaken.

Persoonlijke noot; wens, verwachting of ambitie

Twee van mijn persoonlijke voorbeelden zijn (voormalig) eurocommissarissen Neelie Kroes en Frans Timmermans. In mijn ogen hebben zij écht het verschil gemaakt, zowel in Nederland als in Europa. Hun indrukwekkende staat van dienst stimuleert mij mezelf te blijven ontwikkelen en te streven naar het hoogst haalbare.