VNG Trainee Gerard Ekelmans

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De samenleving veranderd continu en de overheid moet meebewegen. De gemeente is daarbij meestal eerste aanspreekpunt. De gemeenten zijn daarmee al belangrijk, maar worden daarnaast door nieuwe taken en uitbreidende verantwoordelijkheden steeds belangrijker. Het meebewegen met die nieuwe omstandigheden vraagt veel van gemeentelijke organisaties en betrokken partners. Wat ik wil bereiken is die aanpassing voor de betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor inwoner, ondernemer en de mensen die werken voor/met die gemeenten. Dat kan op verschillende manieren, in het groot en het klein, op specialistische posities of juist algemene.

Opdrachtgever en omschrijving opdracht

Mijn eerste opdracht is bij VNG Realisatie Kenniscentrum Dienstverlening. Hier werk ik aan een nieuwe vorm van dienstverlening bij gemeenten die past bij de behoeften en verwachtingen van inwoners en ondernemers. Het doel is om verschillende gemeenten dezelfde taal te laten spreken. Zo kunnen gemeenten met elkaar samenwerken, van elkaar leren en de dienstverlening optimaliseren. Zodoende hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden maar delen we de kennis en kunde onderling. Specifiek houd ik me bezig met het uitwerken van Formule Denken.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Nederland is één van de best georganiseerde landen ter wereld. We staan hoog op alle positieve lijsten die gaan over tevredenheid, zekerheid, gezondheid, geluk, veiligheid, onderwijs, etc. Daar mogen we enorm trots op zijn. Tevens maakt dat de uitdaging om het nóg beter te maken alleen maar groter (en leuker).