VNG Trainee Esther Stegeman

Wat wil ik bereiken in de (lokale) overheid?

Al jong had ik een grote maatschappelijke interesse en was het mijn wens om bij te dragen aan een betere/mooiere samenleving. Regelmatig kreeg ik de indruk dat inwoners en ambtenaren langs elkaar heen praten. En te vaak lijken de gekozen oplossingen niet te leiden tot het gewenste effect. Met deze reden ben ik een sociaal wetenschappelijke studie gaan doen, om zo te begrijpen waarom mensen/groepen mensen handelen zoals ze doen en te begrijpen hoe onze samenleving is vormgegeven. Ik merk hierin een groot verschil tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Juist daarom wilde ik  het VNG-traineeship gaan doen. Ik hoop hier te kunnen leren van deze praktijk en de brug te kunnen leggen naar de theorie. Om op deze manier positief bij te dragen aan de samenleving.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht was bij de VNG. Hier hield ik mij bezig met de aanbesteding hoog specialistische jeugdhulp binnen de jeugdwet. Mijn vervolgopdracht is bij de gemeente Leiden waar ik binnen het team onderwijs bezig ben met voortijdig schoolverlaten en passend onderwijs. Ondanks dat de opdrachten op twee totaal verschillende overheidsniveaus zijn, is het leuk om te merken dat ik een hoop kennis uit mijn eerste opdracht kan gebruiken.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik heb altijd de wens gehad om in mijn werk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Juist in de (lokale) overheid, die bekend staat als log en traag, is het mijn ambitie om daadwerkelijk een verschil te maken. Het traineeship wil ik gebruiken om te onderzoeken waar mijn talenten liggen en hoe ik deze het beste in kan zetten om dit te bereiken.