VNG Trainee Eline Evers

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De samenleving verandert ontzettend snel. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden die er eerder niet waren. Daarmee kunnen we steeds meer zelf regelen, los van tijd en plaats. Mensen doen dit ook in hun omgeving en trommelen mensen op om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan de WhatsApp Buurtpreventie of een groep mensen dat zelf een mountainbikeroute opzet. Dit vraagt om een gemeente dat middenin de samenleving staat, buiten bestaande kaders durft te denken en mee kan bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Beleid ontwikkelt zich steeds meer in netwerken en met name bij de lokale overheid komen al die lijntjes bij elkaar. Dat maakt het een hele uitdagende plek om te werken.

Als gemeenteambtenaar betekent dit dat je werk constant in verandering is. Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan die dynamiek. Juist door de lokale overheid te enthousiasmeren en te stimuleren om nog vaker buiten het gemeentehuis te komen. Om steeds meer in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en dat samen te brengen in de politiek-bestuurlijke omgeving die een gemeente ook is.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de Gemeente Kapelle. Hier houd ik mij vooral bezig met het opzetten en uitvoeren van een traject om tot een toekomstvisie van de gemeente te komen: ‘Kapelle 2030’. Het is mijn rol om er voor te zorgen dat de toekomstvisie herkenbaar en maatschappelijk gedragen is. Dat betekent dat we ambities niet ambtelijk - vanachter een bureau - formuleren maar juist samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, college en gemeenteraad.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

'Toen ik mijn grenzen leerde kennen, heb ik ze meteen een stukje verlegd.’