VNG Trainee Daan Giebels

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op.  Dit maakt de rol van de (lokale) overheid belangrijker dan ooit. Ik geloof in een innovatieve, creatieve en ondernemende overheid. Een overheid die niet stil zit en wacht tot burgers naar hen toe komt, maar actief ideeën aandraagt om Nederland een stukje beter, leuker en mooier te maken. Overheden kunnen het echter niet alleen. Samenwerkingen tussen de overheid en inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en medeoverheden zijn essentieel. Ik wil hieraan bijdragen door innovatieve en creatieve ideeën te realiseren en verbindingen tussen organisaties mogelijk te maken. 

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen de programmadirectie Nationale Omgevingsvisie.  Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het is een zeer interessant onderwerp omdat je dagelijks bezig bent met de toekomst van Nederland en hoe deze toekomst er uit zal komen te zien. Als programmamedewerker binnen deze directie schrijf ik mee aan een hoofdstuk van de Nationale Omgevingsvisie. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de terinzagelegging van de Nationale Omgevingsvisie. 

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik hoop tijdens het VNG traineeship verschillende overheidsorganisaties te leren kennen en hierdoor veel ervaring op te doen. Dit traineeship wil ik gebruiken om mijzelf zowel inhoudelijk als persoonlijk te ontwikkelen en hierdoor uit te groeien tot een ondernemende ambtenaar die actief bijdraagt aan een beter Nederland.