VNG Trainee Arie van Eck

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Afgelopen tijd heb ik bewust gekozen te willen werken voor de overheid. De lokale overheid spreekt mij erg aan omdat veel acties direct impact hebben voor de leefomgeving of in de zorg. Dat maakt het omgaan met verschillende belangen ook persoonlijk en concreet en dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Voor mij is de uitdaging om hieraan zo goed mogelijk een bijdrage te leveren. Dit wil ik doen direct in mijn opdrachten, maar ik wil op die manier ook bijdragen aan het gehele imago van lokale overheden. Dat doe ik vanuit een basis van vooruit kijken, gebruikmaken van experts én boerenverstand, en het in het oog houden van de menselijke maat.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij Regio Gooi en Vechtstreek, een regionale samenwerkingsorganisatie van verschillende gemeenten. Als beleidsadviseur Economie en Innovatie draag ik bij aan verschillende acties om het economisch klimaat in de regio te verbeteren. Dat betreft voor mij het zoeken naar ontwikkelgebieden voor bedrijven en werkgelegenheid en het oprichten van een ondernemersfonds en ondernemersloket.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het verbinden van belangen zie ik als persoonlijke en intellectuele uitdaging. Daaraan bijdragen is mijn ambitie.