VNG-reactie regeerakkoord en rijksbegroting 2018

Regeerakkoord 2017-2021

De onderhandelaars hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord gepresenteerd voor het kabinet-Rutte III. Wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet en wat betekenen ze voor gemeenten? Wat gaat de VNG doen en waarover gaat de VNG met het nieuwe kabinet in gesprek? Hier vindt u alle informatie.

Rijksbegroting 2018

Op Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet-Rutte II de plannen voor het komende jaar bekend. Hoewel het een beleidsarme begroting was, hebben de medewerkers van het VNG-bureau de plannen doorgelezen en de gevolgen voor gemeenten op een rij gezet.

In onze ledenbrief staat daar op onderwerpen een korte analyse van.

Voorzitters VNG, IPO en UvW schuiven aan bij formatietafel

Donderdag 14 september zaten de voorzitters van VNG, IPO en UvW aan tafel bij de informateur en de onderhandelaars. Naast klimaat waren onder andere wonen, mobiliteit en het sociaal domein onderwerp van gesprek. Op al deze onderwerpen is verkend hoe we kunnen samenwerken en onder welke voorwaarden.
Op 18 september hebben we een gezamenlijke brief met aanvullende informatie verzonden. Wij zijn zelf nog in een afzonderlijke brief ingaan op de losse eindjes in het sociaal domein.