Onze fora zijn bedoeld om onze leden een platform te bieden om onderling met elkaar in contact te komen en vragen aan elkaar te stellen over verschillende beleidsinhoudelijke onderwerpen.

Toegang tot de fora

Per onderwerp is met de beheerder afgesproken wat het toegangsbeleid en/of de doelgroep is. Het kan daardoor gebeuren dat u zich met een bepaald onderwerp bezighoudt, maar dat u niet tot de doelgroep behoort die met de beheerder van dat onderwerp is afgesproken. Dit is de keuze van de beheerder van de groep.

Inloggen/registreren

Als u al een account heeft, kunt u hier inloggen. Heeft u nog geen account? Registreer u dan hier.

Welke fora zijn er?

De fora waarvoor u zich kunt aanmelden, zijn:

Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (Uitsluitend voor P&O’ers)

 • Lerend werken
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Werkgeversforum gemeenten

Dienstverlening en Informatiebeleid

 • AVG Privacy
 • Burgerpeiling waarstaatjegemeente
 • Community GGI-Veilig
 • Data Science Hub
 • Dienstverlening
 • GGI-Netwerk
 • Integrale sturing gemeente (PDCA)
 • LEAN-Gemeenten
 • Markplaats Duurzaam Toegankelijk Op Orde
 • Dienstverlening Economie
 • Selectielijst archiefbescheiden
 • GIBIT

Gemeentefinanciën en Recht

 • Forum Wob
 • Gemeenterecht
 • Gemeentefinanciën
 • Gemeentebelastingen

Jeugd

 • Financiën doelgroepen kinderopvang
 • Toezicht en handhaving kinderopvang

Leefomgeving (voorheen: ROM-netwerk)

 • Aanpak stikstof
 • Bijeenkomsten
 • CO2 Duurzaam GWW
 • Eikenprocessierups
 • Groen
 • Grondstoffen, afval en circulaire economie
 • Klimaat
 • Kwaliteit VTH
 • Milieu
 • Mobiliteit
 • Omgevingswet
 • Platform Blindgangers
 • Ruimte
 • Toepasbare regels Omgevingswet
 • Wonen
 • Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Onderwijs

 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijshuisvesting
 • Voor en vroeg schoolse educatie

Sociaal Domein

 • Asiel en Integratie
 • Gezondheidsbeleid
 • Mensenhandel
 • Sociaal Domein
 • Verbinding zorg en veiligheid

Veiligheid

 • Algemeen veiligheidsbeleid
 • Toepassing burgemeestersbevoegdheden
 • Toezicht en handhaving en veilige wijk

Overig

 • Europa
 • Netwerk Regionaal samenwerken
 • Communicatieplatform (Uitsluitend voor communicatieprofessionals)
 • Cultuur
 • Regionale economische ontwikkeling en arbeidsmarkt
 • Vensters